Kretanje nezaposlenosti i zapošljavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji, srpanj 2010.

NEZAPOSLENOST

Krajem mjeseca srpnja na području Koprivničko-križevačke županije bile su evidentirane 6.984 nezaposlene osobe, pri čemu je evidentirano 3.526 muškaraca s udjelom od 50,5% naspram 3.458 nezaposlenih žena s udjelom od 49,5%.

 

Ispostava

Muškarci

Žene

Ukupno

Đurđevac

945

988

1.933

Koprivnica

1.724

1.737

3.461

Križevci

857

733

1.590

Ukupno PS

3.526

3.458

6.984

U odnosu na mjesec lipanj radi se o 39 osoba ili 0,6% manje, dok je u odnosu na mjesec srpanj prethodne godine zabilježeno 1.045 osoba ili 17,6% više.

Pad broja nezaposlenih osoba kroz mjesec evidentiran je u Ispostavama Đurđevac i Koprivnica, i to u Ispostavi Đurđevac za 16 osoba ili 0,8% te u Ispostavi Koprivnica za 52 osobe ili 1,5%, dok Ispostava Križevci bilježi rast, i to za 29 osoba ili 1,9%.

Spolna struktura nezaposlenih osoba

U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih žena smanjio se za 52 žene ili 1,5%, dok se broj nezaposlenih muškaraca povećao za 13 muškaraca ili 0,4%. U odnosu na srpanj prethodne godine broj žena se povećao za 225 žena ili 7,0%, a broj muškaraca za 820 muškaraca ili 30,3%.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih žena smanjio se u Ispostavama Đurđevac i Koprivnica, i to u Ispostavi Đurđevac za 14 žena ili 1,4% te u Ispostavi Koprivnica za 38 žena ili 2,1%, dok Ispostava Križevci bilježi isti broj žena kao i prethodni mjesec (733 žene). Broj nezaposlenih muškaraca se smanjio u Ispostavama Đurđevac i Koprivnica, i to u Ispostavi Đurđevac za 2 muškarca ili 0,2% te u Ispostavi Koprivnica za 14 muškaraca ili 0,8%, dok Ispostava Križevci bilježi rast nezaposlenih muškaraca, i to za 29 muškaraca ili 3,5%.

Struktura nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja i spolu

UKUPNO

Muškarci

Žene

Bez škole i nezavršena osnovna škola

913

550

363

Osnovna škola

1.630

722

908

SŠ za zanimanje do 3 godine i škola za KV i VKV radnike

2.620

1.507

1.113

SŠ za zanimanja od 4 i više godina

1.261

513

748

Gimnazija

157

62

95

Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola

215

87

128

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

188

85

103

Ukupno

6.984

3.526

3.458

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojnije su osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (2.620 osoba ili 37,5%).

Struktura nezaposlenih osoba po dobi

Dob

Ukupno

Udio ( % )

Muškarci

Udio (%)

Žene

Udio ( % )

15-19

546

7,8

334

9,5

212

6,1

20-29

2.028

29,0

971

27,6

1.057

30,6

30-39

1.352

19,4

583

16,5

769

22,2

40-49

1.288

18,5

590

16,7

698

20,2

50-59

1.621

23,2

903

25,6

718

20,8

60 i više

149

2,1

145

4,1

4

0,1

Nezaposlenih hrvatskih branitelja krajem srpnja bilo je 522 (4,4% manje nego krajem lipnja), a u ukupnom broju nezaposlenih čine 7,5% udjela.

Ulazak u evidenciju

Novoprijavljenih osoba tijekom srpnja 2010. godine bilo je 729 (68,8% više nego u lipnju, te 1,9% manje nego u srpnju prethodne godine), od čega direktno iz radnog odnosa dolaze 302 osobe ili 41,4%, direktno iz redovnog školovanja 262 osobe ili 35,9%, te iz neaktivnosti njih 165 ili 22,6%. Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Koprivnica (366 osoba ili 50,2%), zatim u Ispostavi Križevci (189 osoba ili 25,9%) te u Ispostavi Đurđevac (174 osobe ili 23,9%).

Nezaposlene osobe direktno iz radnog odnosa najviše dolaze iz djelatnosti prerađivačke industrije (68 osoba ili 22,5%), građevinarstva (49 osoba ili 16,2%), trgovine (46 osoba ili 15,2%), obrazovanja (32 osobe ili 10,6%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (29 osoba ili 9,6%) te ostalih uslužnih djelatnosti (14 osoba ili 4,6%).

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 395 ili 54,2% ima prethodno radno iskustvo, a u evidenciju Zavoda u najvećem broju došli su iz slijedećih razloga:

  • istek rada zaposleniku na određeno vrijeme: 162 osobe ili 41,0%
  • poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga: 116 osoba ili 29,4%
  • sporazumni prekid radnog odnosa: 57 osoba ili 14,4%.

U prvih sedam mjeseci 2010. godine u evidenciju Zavoda su se prijavile 4.093 novoprijavljene osobe, što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine više za 13,0% ili 471 osobu. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa osoba koje dolaze direktno iz radnog odnosa su istek rada zaposleniku na određeno vrijeme (1.143 osobe, smanjenje za 1,8% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine), poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (948 osoba, povećanje za 30,0% u odnosu na isto razdoblje 2009.) i na osnovu sporazuma zaposlenika i poslodavca (262 osobe, smanjenje za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine).

ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 388 potreba za radnicima od strane poslodavaca, što je za 2,1% više nego u lipnju te za 145,6% više nego u srpnju prethodne godine. 

Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u prerađivačkoj industriji (42,0%), građevinarstvu (26,5%), trgovini (10,3%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (5,9%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (4,6%) te administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (2,6%).

Najtraženija zanimanja u mjesecu srpnju su: radnik na proizvodnoj liniji (137 osoba), prodavač (34 osobe), konobar (18 osoba), medicinska sestra i zidar (po 14 osoba), vozač teretnog vozila s prikolicom (10 osoba), tesar (9 osoba), soboslikar i ličilac (8 osoba), radnik niskogradnje (7 osoba), odgojitelj predškolske djece i komercijalist (po 6 osoba), zidar i tesar, armirač, gipsar, instalater grijanja i klimatizacije, strojobravar, keramičar, čistačica i šumski radnik (po 5 osoba), kuhar, čuvar, mesar i drvoprerađivački radnik (po 4 osobe) te zavarivač, limar, bravar, vozač teretnog vozila i rukovatelj građevinskim strojevima (po 3 osobe).

U sedam mjeseci 2010. godine ukupno je prijavljeno 2.168 potreba za radnicima od strane poslodavaca što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, kada je prijavljeno ukupno 1.817 potreba za radnicima, više za 19,3%. Najviše je potreba za radnicima prijavljeno u djelatnosti prerađivačke industrije (708 osoba ili 32,7% od ukupnog broja prijavljenih potreba), građevinarstva (253 osoba ili 11,7%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (232 osoba ili 10,7%), trgovine (199 osoba ili 9,2%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (171 osoba ili 7,9%) te obrazovanja (158 osoba ili 7,3%).

Govorimo li o izlasku iz evidencije, od ukupno 768 osoba brisanih iz evidencije Zavoda (14,1% više nego u lipnju), pri čemu se 48,8% odnosi na muškarce, a 51,2% na žene, najveći je broj brisanih zbog zapošljavanja (479 osoba ili 62,4%). Od ostalih razloga u najvećem udjelu slijede odjava s evidencije (85 osoba ili 11,1%), nejavljanje u dva uzastopna roka (81 osoba ili 10,5%), neaktivnost u traženju zaposlenja (49 osoba ili 6,4%), ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu (30 osoba ili 3,9%) te umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu (23 osobe ili 3,0%).

Zaposlenih osoba s evidencije u mjesecu srpnju bilo je 479 (od čega 226 ili 47,2% muškaraca naspram 253 ili 52,8% žena), a gledano prema razini obrazovanja, zapošljavanje je u najvećem broju ostvareno za osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (206 osoba ili 43,0%).

Promatramo li trajanje sklopljenih ugovora o radu, od ukupnog broja osoba zaposlenih iz evidencije – njih 94,8% s poslodavcem je sklopilo ugovor na određeno vrijeme.

U sedam mjeseci 2010. godine ukupno je iz evidencije nezaposlenih zaposlena 2.371 nezaposlena osoba što je za 36,0% više nego u istom razdoblju 2009. godine kada je ukupno zaposleno 1.743 osobe iz evidencije. Najviše zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda je zaposleno u djelatnosti prerađivačke industrije (640 osoba ili 27,0%), trgovine (309 osoba ili 13,0%), građevinarstva (294 osobe ili 12,4%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (290 osoba ili 12,2%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (208 osoba ili 8,8%) te u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (103 osobe ili 4,3%).

MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA

Tijekom srpnja 2010. godine novčanu je naknadu primilo 2.125 osoba, što je 30,4% ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba. Taj je broj za 30 osoba ili 1,4% manji od broja korisnika u mjesecu lipnju, dok u odnosu na srpanj prethodne godine bilježi rast od 16,1%. Muškarci čine 53,6% ukupnog broja korisnika naspram 46,4% žena, a najveći broj korisnika prema razini obrazovanja čine osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (38,2%).

NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2010. GODINU

Provedbom Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. godinu, do 31. srpnja 2010. godine zaprimljeno je 113 zahtjeva s obuhvatom od 324 osobe, od čega su pozitivno riješena 103 zahtjeva s obuhvatom od 311 osoba. Do kraja mjeseca odobren je poticaj za zapošljavanje za 186 osoba, a 125 osoba je upućeno na obrazovanje.

Tablica u nastavku daje pregled ukupnog broja osoba za koje je odobreno zapošljavanje odnosno koje su upućene na obrazovanje prema Nacionalnom planu poticanja zapošljavanja:

NAZIV MJERE

BROJ OSOBA

Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža

11

Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

20

Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina

1

Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

6

Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih

1

Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

0

Financiranje obrazovanja

125

Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu

130

Javni radovi za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine

17

UKUPNO:

311

 

Dražen Ištvanović, Rukovoditelj Odjela analitike, statistike i informatike

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci