Kretanje nezaposlenosti i zapošljavanja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kolovoz 2010.

NEZAPOSLENOST

Krajem mjeseca kolovoza na području Koprivničko-križevačke županije bilo je evidentirano 6.978 nezaposlenih osoba, pri čemu je evidentirano 3.507 muškaraca s udjelom od 50,3% naspram 3.471 nezaposlene žene s udjelom od 49,7%.

Ispostava

Muškarci

Žene

Ukupno

Đurđevac

962

987

1.949

Koprivnica

1.697

1.740

3.437

Križevci

848

744

1.592

Ukupno PS

3.507

3.471

6.978

U odnosu na mjesec srpanj radi se o 6 osoba ili 0,1% manje, dok je u odnosu na mjesec kolovoz prethodne godine zabilježeno 905 osoba ili 14,9% više.

Pad broja nezaposlenih osoba kroz mjesec evidentiran je u Ispostavi Koprivnica, i to za 24 osobe ili 0,7% dok Ispostave Đurđevac i Križevci bilježe rast, i to u Ispostavi Đurđevac za 16 osoba ili 0,8% te u Ispostavi Križevci za 2 osobe ili 0,1%.

Spolna struktura nezaposlenih osoba

U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih žena povećao se za 13 žena ili 0,4%, dok se broj nezaposlenih muškaraca smanjio za 19 muškaraca ili 0,5%. U odnosu na kolovoz prethodne godine broj žena se povećao za 188 žena ili 5,7%, a broj muškaraca za 717 muškaraca ili 25,7%.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih žena povećao se u Ispostavi Koprivnica i Križevci, i to u Ispostavi Koprivnica za 3 žene ili 0,2% te u Ispostavi Križevci za 11 žena ili 1,5%, dok Ispostava Đurđevac bilježi pad nezaposlenih žena za 1 osobu ili 0,1%. Broj nezaposlenih muškaraca povećao se u Ispostavi Đurđevac za 17 muškaraca ili 1,8%, dok Ispostava Koprivnica i Križevci bilježe pad nezaposlenih muškaraca, i to u Ispostavi Koprivnica za 27 muškaraca ili 1,6% te u Ispostavi Križevci za 9 nezaposlenih muškaraca ili 1,1%.

Struktura nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja i spolu

 

UKUPNO

Muškarci

Žene

Bez škole i nezavršena osnovna škola 

911

551

360

Osnovna škola

1.637

727

910

SŠ za zanimanje do 3 godine i škola za KV i VKV radnike

2.611

1.496

1.115

SŠ za zanimanja od 4 i više godina 

1.266

507

759

Gimnazija 

155

60

95

Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola

209

85

124

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

189

81

108

Ukupno

6.978

3.507

3.471

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojnije su osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (2.611 osoba ili 37,4%).

Struktura nezaposlenih osoba po dobi

Dob

Ukupno

Udio ( % )

Muškarci

Udio (%)

Žene

Udio ( % )

15-19

548

7,9

335

9,6

213

6,1

20-29

2.025

29,0

954

27,2

1.071

30,9

30-39

1.361

19,5

587

16,7

774

22,3

40-49

1.293

18,5

591

16,9

702

20,2

50-59

1.599

22,9

892

25,4

707

20,4

60 i više

152

2,2

148

4,2

4

0,1

Nezaposlenih hrvatskih branitelja krajem kolovoza bilo je 530 (1,5% više nego krajem srpnja), a u ukupnom broju nezaposlenih čine 7,6% udjela.

Ulazak u evidenciju

Novoprijavljenih osoba tijekom kolovoza 2010. godine bilo je 471 (35,4% manje nego u srpnju, te 7,0% više nego u kolovozu prethodne godine), od čega direktno iz radnog odnosa dolaze 252 osobe ili 53,5%, direktno iz redovnog školovanja 71 osoba ili 15,1%, te iz neaktivnosti njih 148 ili 31,4%. Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Koprivnica (223 osobe ili 47,4%), zatim u Ispostavi Križevci (125 osoba ili 26,5%) te u Ispostavi Đurđevac (123 osobe ili 26,1%).

Nezaposlene osobe direktno iz radnog odnosa najviše dolaze iz djelatnosti prerađivačke industrije (58 osoba ili 23,0%), trgovine (49 osoba ili 19,4%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (35 osoba ili 13,9%), građevinarstva (32 osobe ili 12,7%), administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (17 osoba ili 6,7%) te iz obrazovanja (13 osoba ili 5,2%).

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 345 ili 73,2% ima prethodno radno iskustvo, a u evidenciju Zavoda u najvećem broju došli su iz slijedećih razloga:

  •  istek rada zaposleniku na određeno vrijeme: 158 osoba ili 45,8%
  •  poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga: 97 osoba ili 28,1%
  •  sporazumni prekid radnog odnosa: 54 osobe ili 15,7%.

U prvih osam mjeseci 2010. godine u evidenciju Zavoda su se prijavile 4.564 novoprijavljene osobe, što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine više za 12,4% ili 502 osobe. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa osoba koje dolaze direktno iz radnog odnosa su istek rada zaposleniku na određeno vrijeme (1.267 osoba, smanjenje za 1,4% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine), poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (1.023 osobe, povećanje za 27,1% u odnosu na isto razdoblje 2009.) i na osnovu sporazuma zaposlenika i poslodavca (297 osoba, smanjenje za 1,0% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine).

ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 321 potrebu za radnicima od strane poslodavaca, što je za 17,3% manje nego u srpnju te za 28,9% više nego u kolovozu prethodne godine. 

Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u prerađivačkoj industriji (38,0%), obrazovanju (21,8%), građevinarstvu (13,7%), trgovini (13,4%), poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (5,0%) te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (4,0%).

Najtraženija zanimanja u mjesecu kolovozu su: šivač gornjišta obuće (50 osoba), radnik na proizvodnoj liniji (30 osoba), elektrozavarivač (20 osoba), prodavač (17 osoba), konobar (16 osoba), sastavljač/metalni proizvodi (10 osoba), građevinski poslovođa i skladištar (po 8 osoba), učitelj njemačkoga jezika, učitelj matematike i radnik niskogradnje (po 7 osoba), kuhar i zidar (po 6 osoba), školski defektolog (5 osoba) te učitelj fizike i pomoćni kuhar (po 4 osobe).

U osam mjeseci 2010. godine ukupno je prijavljeno 2.489 potreba za radnicima od strane poslodavaca što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, kada je prijavljeno ukupno 2.066 potreba za radnicima, više za 20,5%. Najviše je potreba za radnicima prijavljeno u djelatnosti prerađivačke industrije (830 osoba ili 33,3% od ukupnog broja prijavljenih potreba), građevinarstva (297 osoba ili 11,9%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (245 osoba ili 9,8%), trgovine (242 osobe ili 9,7%), obrazovanja (228 osoba ili 9,2%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (173 osobe ili 7,0%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (120 osoba ili 4,8%) te javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (111 osoba ili 4,5%).

Govorimo li o izlasku iz evidencije, od ukupno 477 osoba brisanih iz evidencije Zavoda (37,9% manje nego u srpnju), pri čemu se 54,1% odnosi na muškarce, a 45,9% na žene, najveći je broj brisanih zbog zapošljavanja (197 osoba ili 41,3%). Od ostalih razloga u najvećem udjelu slijede nejavljanje u dva uzastopna roka (92 osobe ili 19,3%), neaktivnost u traženju zaposlenja (74 osobe ili 15,5%), odjava s evidencije (48 osoba ili 10,1%), umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu (27 osoba ili 5,7%) te ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu (16 osoba ili 3,4%).

Zaposlenih osoba s evidencije u mjesecu kolovozu bilo je 197 (od čega 119 ili 60,4% muškaraca naspram 78 ili 39,6% žena), a gledano prema razini obrazovanja, zapošljavanje je u najvećem broju ostvareno za osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (93 osobe ili 47,2%).

Promatramo li trajanje sklopljenih ugovora o radu, od ukupnog broja osoba zaposlenih iz evidencije – njih 89,8% s poslodavcem je sklopilo ugovor na određeno vrijeme.

U osam mjeseci 2010. godine ukupno je iz evidencije nezaposlenih zaposleno 2.568 nezaposlenih osoba što je za 37,0% više nego u istom razdoblju 2009. godine kada je ukupno zaposleno 1.874 osobe iz evidencije. Najviše zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda je zaposleno u djelatnosti prerađivačke industrije (708 osoba ili 27,6%), trgovine (341 osoba ili 13,3%), građevinarstva (319 osoba ili 12,4%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (310 osoba ili 12,1%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (221 osoba ili 8,6%) te u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (104 osobe ili 4,0%).

MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA

Tijekom kolovoza 2010. godine novčanu je naknadu primilo 2.068 osoba, što je 29,6% ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba. Taj je broj za 57 osoba ili 2,7% manji od broja korisnika u mjesecu srpnju, dok u odnosu na kolovoz prethodne godine bilježi rast od 13,1%. Muškarci čine 52,8% ukupnog broja korisnika naspram 47,2% žena, a najveći broj korisnika prema razini obrazovanja čine osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (37,4%).

NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2010. GODINU

Provedbom Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. godinu, do 31. kolovoza 2010. godine zaprimljeno je 116 zahtjeva s obuhvatom od 327 osoba, od čega su pozitivno riješena 102 zahtjeva s obuhvatom od 310 osoba. Do kraja mjeseca odobren je poticaj za zapošljavanje za 185 osoba, a 125 osoba je upućeno na obrazovanje.

Tablica u nastavku daje pregled ukupnog broja osoba za koje je odobreno zapošljavanje odnosno koje su upućene na obrazovanje prema Nacionalnom planu poticanja zapošljavanja:

NAZIV MJERE

BROJ OSOBA

Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža

11

Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

19

Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina

1

Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

6

Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih

1

Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

0

Financiranje obrazovanja

125

Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu

130

Javni radovi za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine

17

UKUPNO:

310

 

Dražen Ištvanović , Rukovoditelj Odjela analitike, statistike i informatike, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci