Kretanje nezaposlenosti i zapošljavanja u KKŽ, rujan 2010.

NEZAPOSLENOST

Krajem mjeseca rujna na području Koprivničko-križevačke županije bilo je evidentirano 7.011 nezaposlenih osoba, pri čemu je evidentirano 3.480 muškaraca s udjelom od 49,6% naspram 3.531 nezaposlene žene s udjelom od 50,4%.

Ispostava

Muškarci

Žene

Ukupno

Đurđevac

953

973

1.926

Koprivnica

1.713

1.780

3.493

Križevci

814

778

1.592

Ukupno PS

3.480

3.531

7.011

U odnosu na mjesec kolovoz radi se o 33 osobe ili 0,5% više, dok je u odnosu na mjesec rujan prethodne godine zabilježeno 779 osoba ili 12,5% više.

Pad broja nezaposlenih osoba kroz mjesec evidentiran je u Ispostavi Đurđevac, i to za 23 osobe ili 1,2%. Ispostava Koprivnica bilježi rast nezaposlenih osoba, i to za 56 osoba ili 1,6% dok Ispostava Križevci bilježi jednak broj nezaposlenih osoba kao i prethodni mjesec.

Spolna struktura nezaposlenih osoba

U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih žena povećao se za 60 žena ili 1,7%, dok se broj nezaposlenih muškaraca smanjio za 27 muškaraca ili 0,8%. U odnosu na rujan prethodne godine broj žena se povećao za 117 žena ili 3,4%, a broj muškaraca za 662 muškarca ili 23,5%.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih žena povećao se u Ispostavama Koprivnica i Križevci, i to u Ispostavi Koprivnica za 40 žena ili 2,3%, a u Ispostavi Križevci za 34 žene ili 4,6%, dok Ispostava Đurđevac bilježi pad nezaposlenih žena za 14 osoba ili 1,4%. Broj nezaposlenih muškaraca povećao se u Ispostavi Koprivnica za 16 muškaraca ili 0,9%, dok Ispostave Đurđevac i Križevci bilježe pad nezaposlenih muškaraca, i to u Ispostavi Đurđevac za 9 muškaraca ili 0,9% te u Ispostavi Križevci za 34 nezaposlena muškarca ili 4,0%.

Struktura nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja i spolu

 

UKUPNO

Muškarci

Žene

Bez škole i nezavršena osnovna škola 

921

557

364

Osnovna škola

1.636

708

928

SŠ za zanimanje do 3 godine i škola za KV i VKV radnike

2.617

1.487

1.130

SŠ za zanimanja od 4 i više godina 

1.304

506

798

Gimnazija 

151

63

88

Prvi stupanj fakulteta, stručni studij i viša škola

200

81

119

Fakulteti, akademije, magisterij, doktorat

182

78

104

Ukupno

7.011

3.480

3.531

 

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojnije su osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (2.617 osoba ili 37,3%).

Struktura nezaposlenih osoba po dobi

Dob

Ukupno

Udio ( % )

Muškarci

Udio (%)

Žene

Udio ( % )

15-19

563

8,0

335

9,6

228

6,5

20-29

2.000

28,5

928

26,7

1.072

30,3

30-39

1.398

20,0

587

16,9

811

23,0

40-49

1.304

18,6

592

17,0

712

20,2

50-59

1.593

22,7

889

25,5

704

19,9

60 i više

153

2,2

149

4,3

4

0,1

Nezaposlenih hrvatskih branitelja krajem rujna bilo je 535 (0,9% više nego krajem kolovoza), a u ukupnom broju nezaposlenih čine 7,6% udjela.

Ulazak u evidenciju

Novoprijavljenih osoba tijekom rujna 2010. godine bilo je 671 (42,5% više nego u kolovozu, te 1,7% više nego u rujnu prethodne godine), od čega direktno iz radnog odnosa dolaze 424 osobe ili 63,2%, iz nekog drugog oblika rada 6 osoba ili 0,9%, direktno iz redovnog školovanja 73 osobe ili 10,9% te iz neaktivnosti njih 168 ili 25,0%. Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Koprivnica (357 osoba ili 53,2%), zatim u Ispostavi Križevci (185 osoba ili 27,6%) te u Ispostavi Đurđevac (129 osoba ili 19,2%).

Nezaposlene osobe direktno iz radnog odnosa najviše dolaze iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (81 osoba ili 19,1%), prerađivačke industrije (79 osoba ili 18,6%), trgovine (66 osoba ili 15,6%), administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (43 osobe ili 10,1%), građevinarstva (36 osoba ili 8,5%) te iz djelatnosti javne uprave i obrane; obveznog socijalnog osiguranja (22 osobe ili 5,2%).

Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 524 ili 78,1% ima prethodno radno iskustvo, a u evidenciju Zavoda u najvećem broju došli su iz slijedećih razloga:

  • istek rada zaposleniku na određeno vrijeme: 267 osoba ili 51,0%
  • poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga: 111 osoba ili 21,2%
  • istek rada zaposleniku na sezonskim poslovima: 55 osoba ili 10,5%
  • sporazumni prekid radnog odnosa: 51 osoba ili 9,7%.

U prvih devet mjeseci 2010. godine u evidenciju Zavoda se prijavilo 5.235 novoprijavljenih osoba, što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine više za 10,9% ili 513 osoba. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa osoba koje dolaze direktno iz radnog odnosa su istek rada zaposleniku na određeno vrijeme (1.489 osoba, povećanje za 5,2% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine), poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (1.113 osoba, povećanje za 18,7% u odnosu na isto razdoblje 2009.) i na osnovu sporazuma zaposlenika i poslodavca (330 osoba, smanjenje za 3,5% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine).

ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba Križevci tijekom izvještajnog mjeseca evidentira 344 potrebe za radnicima od strane poslodavaca, što je za 7,2% više nego u kolovozu te za 65,4% više nego u rujnu prethodne godine. 

Promatrano prema djelatnostima, najviše je potreba iskazano u prerađivačkoj industriji (30,5%), obrazovanju (20,3%), javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (10,5%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,3%), građevinarstvu (8,7%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (8,1%) te trgovini (6,1%).

Najtraženija zanimanja u mjesecu rujnu su: šivač (80 osoba), prodavač (17 osoba), kuhar (15 osoba), konobar (14 osoba), diplomirani ekonomist (13 osoba), medicinska sestra (11 osoba), diplomirani strojarski inženjer (9 osoba), tesar (8 osoba), učitelj razredne nastave i zidar (po 7 osoba), kućni majstor i rukovatelj/šivaći stroj za obuću (po 6 osoba), arhivski službenik (5 osoba) te učitelj engleskoga jezika, učitelj matematike, pomoćni knjižničar, soboslikar i ličilac i čistačica (po 4 osobe).

U devet mjeseci 2010. godine ukupno su prijavljene 2.833 potrebe za radnicima od strane poslodavaca što je u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, kada su prijavljene ukupno 2.274 potrebe za radnicima, više za 24,6%. Najviše je potreba za radnicima prijavljeno u djelatnosti prerađivačke industrije (935 osoba ili 33,0% od ukupnog broja prijavljenih potreba), građevinarstva (327 osoba ili 11,5%), obrazovanja (298 osoba ili 10,5%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (277 osoba ili 9,8%), trgovine (263 osobe ili 9,3%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (179 osoba ili 6,3%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (148 osoba ili 5,2%) te javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (147 osoba ili 5,2%).

Govorimo li o izlasku iz evidencije, od ukupno 638 osoba brisanih iz evidencije Zavoda (33,8% više nego u kolovozu), pri čemu se 52,7% odnosi na muškarce, a 47,3% na žene, najveći je broj brisanih zbog zapošljavanja (331 osoba ili 51,9%). Od ostalih razloga u najvećem udjelu slijede nejavljanje u dva uzastopna roka (86 osoba ili 13,5%), neaktivnost u traženju zaposlenja (73 osobe ili 11,4%), odjava s evidencije (64 osobe ili 10,0%), ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada po posebnom propisu (31 osoba ili 4,9%) te umirovljenje/ispunjavanje uvjeta za mirovinu (28 osoba ili 4,4%).

Zaposlenih osoba s evidencije u mjesecu rujnu bilo je 331 (od čega 178 ili 53,8% muškaraca naspram 153 ili 46,2% žena), a gledano prema razini obrazovanja, zapošljavanje je u najvećem broju ostvareno za osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (132 osobe ili 39,9%).

Promatramo li trajanje sklopljenih ugovora o radu, od ukupnog broja osoba zaposlenih iz evidencije – njih 90,6% s poslodavcem je sklopilo ugovor na određeno vrijeme.

U devet mjeseci 2010. godine ukupno je iz evidencije nezaposlenih zaposleno 2.899 nezaposlenih osoba što je za 37,1% više nego u istom razdoblju 2009. godine kada je ukupno zaposleno 2.115 osoba iz evidencije. Najviše zaposlenih osoba iz evidencije Zavoda je zaposleno u djelatnosti prerađivačke industrije (775 osoba ili 26,7%), trgovine (392 osobe ili 13,5%), građevinarstva (376 osoba ili 13,0%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (339 osoba ili 11,7%), administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (228 osoba ili 7,9%), obrazovanju (124 osobe ili 4,3%) te u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (106 osoba ili 3,7%).

MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA

Tijekom rujna 2010. godine novčanu su naknadu primile 1.983 osobe, što je 28,3% ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba. Taj je broj za 85 osoba ili 4,1% manji od broja korisnika u mjesecu kolovozu, dok u odnosu na rujan prethodne godine bilježi rast od 1,5%. Muškarci čine 52,6% ukupnog broja korisnika naspram 47,4% žena, a najveći broj korisnika prema razini obrazovanja čine osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (37,1%).

NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2010. GODINU

Provedbom Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. godinu, do 30. rujna 2010. godine zaprimljeno je 147 zahtjeva s obuhvatom od 379 osoba, od čega je pozitivno riješen 131 zahtjev s obuhvatom od 360 osoba. Do kraja mjeseca odobren je poticaj za zapošljavanje za 218 osoba, za 17 osoba je odobreno stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te je 125 osoba upućeno na obrazovanje.

Nastavila se i mjera Javni radovi gdje je zaprimljeno 6 novih zahtjeva s obuhvatom od 27 osoba. Nastavljeni su javni radovi u socijalnoj skrbi, sređivanju arhivske građe te za pomoć osobama u trećoj životnoj dobi, dok se javni radovi iz komunalnih djelatnosti ne nastavljaju.

Tablica u nastavku daje pregled ukupnog broja osoba za koje je odobreno zapošljavanje odnosno koje su upućene na obrazovanje prema Nacionalnom planu poticanja zapošljavanja:

NAZIV MJERE

BROJ OSOBA

Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža

15

Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

21

Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina

1

Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

6

Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih

1

Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

0

Financiranje obrazovanja

125

Sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu

157

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

17

Javni radovi za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine

17

UKUPNO:

360

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Mjera Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) sastavni je dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu i sadržana je u Programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske u poglavlju 7. Dinamiziranje tržišta rada u mjeri “Uvođenje sustava volontiranja, stažiranja, radne prakse i pripravništva kako bi mladi stekli prvo radno iskustvo“.

Cilj mjere je mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. Mladim osobama koje su dugotrajno nezaposlene, a završile su školovanje po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kroz stručno osposobljavanje za rad osigurat će se stjecanje radnog iskustva čiji nedostatak im otežava pristup prvom zaposlenju te polaganju stručnih i majstorskih ispita.

Osobe koje prema posebnom propisu trebaju položiti stručni ispit, odnosno obavezno imati odgovarajuće radno iskustvo, su osobe visoke stručne spreme, više stručne spreme (pravnici, liječnici, veterinari, stomatolozi, građevinari, arhitekti i dr; sve osobe koje u državnoj upravi moraju imati staž radi polaganja stručnog ispita), osobe srednje stručne spreme (medicinske sestre i sl.), odnosno osobe iz strukovnih škola koje polažu majstorski ispit.

Prema članku 41. Zakona o radu propisano je koje osobe mogu biti uključene u stručno osposobljavanje za rad, a time su definirane ciljane skupinu za primjenu mjere.

Ciljane skupine:

  1. Nezaposlene osobe najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih, sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom, bez radnog iskustva starosti do 29 godina života;
  2. Nezaposlene osobe najmanje 6 mjeseci u evidenciji nezaposlenih, sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, bez radnog iskustva, starosti do 25 godina života.

Visina troška:

Uplata obaveznih doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35% prosječne plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Osim uplate doprinosa polaznicima stručnog osposobljavanja za rad financira se novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije (trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno) za pokrivanje osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i drugog.

Trajanje stručnog osposobljavanja za rad:

Predviđeno trajanje stručnog osposobljavanja za rad je 12 mjeseci.

Do kraja mjeseca rujna zaprimljeno je 17 zahtjeva za ovu mjeru s obuhvatom od 17 osoba koje bi tijekom prvih dana mjeseca listopada trebale krenuti na svoj prvi posao. S područja Ispostave Križevci novom mjerom obuhvaćene su 3 osobe, a s područja Ispostave Koprivnica njih 14.

Dražen Ištvanović, Rukovoditelj Odjela analitike, statistike i informatike

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci