Kreditiranje studenata

Županijsko poglavarstvo Koprivničko-križevačke županije, na sjednici od 8. ožujka 2006. godine, donijelo je Zaključak o odabiru poslovne banke kojoj su povjereni poslovi kreditiranja studenata sa područja Županije te je sklopljen Ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji s Podravskom bankom d.d. Koprivnica.

Na istoj sjednici donesen je i novi Pravilnik o pravima i obvezama korisnika studentskih kredita kojim su utvrđena prava i obveze korisnika, uvjeti za zaključivanje ugovora o dodjeli, isplati, nastavku, mirovanju, prestanku prava i ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika kredita Koprivničko-križevačke županije.

Odluku o dodjeli kredita redovnim studentima, na temelju natječaja za svaku novu akademsku godinu, donosi Povjerenstvo za dodjelu kredita Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a daljnji posao kreditiranja obavlja se u suradnji s Podravskom bankom i sredstvima banke, sukladno utvrđenim uvjetima. Ovakav način kreditiranja studenata započeo je s akademskom godinom 2005/2006., a do tada je Koprivničko-križevačka županija kreditirala studente isključivo iz sredstava Županijskog proračuna.

S početkom akademske godine 2005/2006. praktično se obavlja kreditiranje studenata kroz dva sustava kreditiranja:

  1. kreditiranje studenata iz sredstava Županijskog proračuna
  2. kreditiranje studenata sredstvima poslovne banke

U 2007. godini iz Županijskog proračuna isplaćivano je mjesečno 500,00 kn po korisniku, odnosno ukupno 1.103.500,00 kn, a 23 bivša korisnika izvršila su povrat kredita u iznosu od 53.260,00 kn.

Županijsko poglavarstvo je prošle godine odlučilo je znatnije popraviti uvjete kreditiranja tako da je sklopljen Aneks Ugovora o međusobnoj poslovnoj suradnji između Podravske banke d.d. Koprivnica i Koprivničko-križevačke županije koji je je omogućio:

  1. povećanje mjesečne rate studentskih kredita sa 500,00 na 700,00 kuna, za sve korisnike iz drugog sustava kreditiranja, od početka akademske godine 2007/2008.
  2. subvencioniranje kamate na kredite svih korisnika u 100%-tnom iznosu od strane Koprivničko-križevačke županije,
  3. kreditiranje iznimno dobrih studenata iz socijalno ugroženih obitelji koji ne mogu ostvariti osiguranje otplate kredita putem kreditno sposobnih jamaca, a za koje će Koprivničko-križevačka županija, u slučaju potrebe, osigurati otplatu kredita.

Na natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2007/2008. zaprimljeno je 139 molbi, a Povjerenstvo za dodjelu kredita Koprivničko-križevačke županije utvrdilo je Listu za dodjelu studentskih kredita prema kojoj su svi studenti – kandidati stekli pravo na sklapanje Ugovora o kreditiranju studenata s Podravskom bankom.

Budući da devet studenata nije bilo kreditno sposobno te nisu mogli sklopiti Ugovor o kreditiranju, Povjerenstvo je pozitivno riješilo njihove molbe kojima su od Županije tražena jamstva te je donesena Odluka o osiguranju otplate kredita za te korisnike.

Povjerenstvo je također rješavalo i razne molbe korisnika studentskih kredita što se tiče otplate kredita, stavljanja kredita u mirovanje ili pak otpisa vraćanja kredita studentima koji nisu u roku završili studij iz opravdanih razloga.