Kreće izrada projektne dokumentacije za gradnju nove Obrtničke škole u Koprivnici

U petak, 16. srpnja, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije sastao se Odbor za izgradnju nove zgrade Obrtničke škole u Koprivnici. Odbor je donio odluku o pokretanju postupka izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Obrtničke škole u Koprivnici.

Izradi projektne dokumentacije će se pristupiti prema Idejnom revidiranom rješenju Forma biroa d.o.o. Koprivnica od listopada 2009. godine. Ukupna neto površina objekta, koji će se graditi na građevinskoj parceli u Koprivnici prema nacrtu Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“, iznosi 10.259,46 m2.

Isto tako, Odbor je predložio zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju Obrtničke škole u Koprivnici između Koprivničko-križevačke županije (50%) i Grada Koprivnice (50%) do visine planiranih sredstava u iznosu od 1.300.00 kuna. Nakon ovoga će uslijediti postupak javne nabave, jer natječaj će biti raspisan iza 19. srpnja, a otvaranje ponuda predviđa se 16. kolovoza ove godine.  

Dodatne informacije glede navedenog može Vam dati predsjednik Odbora za izgradnju nove Obrtničke škole i zamjenik župana Ivan Pal.