Korisnici Proračuna Koprivničko-križevačke županije dobili upute za završetak poslovne godine 2014.

Pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar sa suradnicima održala je 4. prosinca radni sastanak sa korisnicima Proračuna Koprivničko-križevačke županije. Proračunski korisnici dobili su upute za završetak poslovne godine 2014. te naputke za izradu financijskih planova za 2015.-2017. godinu s obzirom na promjenu zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira izrada financijskih planova za naredno razdoblje i izrada financijskih izvještaja za ovu proračunsku godinu.

Ovom prilikom proračunski korisnici upoznati su sa rezultatima formalne i suštinske kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti koje su čelnici proračunskih korisnika podnijeli županu Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu.

Komunikacija i suradnja proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije (osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove te Dom za starije i nemoćne osobe Koprivničko-križevačke županije) i nadležnih upravnih odjela kao i Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu u narednom razdoblju podići će se na viši nivo u smislu razmjene informacija, jednoobraznog pristupa u izradi i primjeni procedura koje su obvezne prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.