Koprivničko-križevačkoj županiji preko 3,6 milijuna kuna za energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je krajem 2012. godine objavio natječaj za sufinanciranje projekata vezanih uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Na natječaj je pristiglo 246 prijava iz cijele Hrvatske, a među njima i one koje je kandidirala Koprivničko-križevačka županija. Nakon razmatranja i analize prijava našoj Županiji odobreno je sufinanciranje tri projekta u vrijednosti od 3,63 milijuna kuna.

Prihvaćen je tako projekt poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima koji će se tijekom 2013. i 2014. sufinancirati iznosom od 400 tisuća kuna. Za poboljšanje energetske učinkovitosti sufinancirat će se i radovi na rekonstrukciji zgrade srednjih škola u Koprivnici sa 2,7 milijuna kuna, te Učeničkom domu u Križevcima sa 530 tisuća kuna.