Koprivničko – križevačkoj županiji odobrena dva projekta za energetsku obnovu

Temeljem “Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog financiranja energetske obnove nestambenih zgrada” od 12. lipnja 2015. godine, Koprivničko-križevačkoj županiji odobrena su oba dva prijavljena projekta na Javni natječaj (EnU-10/2015).
Riječ je o projektu Izgradnje područne škole Cirkvena – II faza, u ukupnom iznosu investicije od 4.423.442,63 kn za koji je odobren maksimalni iznos potpore od 1.400.000,00 kn sa intenzitetom potpore od 52 posto u odnosu na prihvatljive troškove. Prema projektu će se u 2015. godini koristiti 420.000,00 kn, a u 2016. godini 980.000,00 kn.
Drugi prijavljeni projekt je energetska obnova poslovne zgrade Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici na Florijanskom trgu 4. U ukupnom iznosu investicije od 1.374.570,43 odobreno je učešće Fonda od 752.159,30 kn sa intenzitetom potpore od 80 posto prihvatljivih troškova. Realizacija projekta planira se u 2016. godini.
Ova dva županijska projekta prihvaćena su zajedno sa još 202 projekta u konkurenciji od ukupno 486 prijavljenih.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.