Koprivničko – križevačka županija na sastanku s Uredom za udruge predložila nove inicijative

Radni sastanak o uključivanju županija u jedinstveni informacijski sustav za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro održan je u utorak, 12. siječnja 2016., u prostorijama Ureda za udruge u Zagrebu.

Sastanku je prisustvovala mr. sc. Leda Lepri, načelnica sektora u Ministarstvu uprave, Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge sa suradnicima te pročelnici i savjetnici iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Ličko-senjske, Istarske, Zagrebačke, Primorsko-goranske, Karlovačke županije i Grada Zagreba.

Inicijativu je, u ime Hrvatske zajednice županija, kratko predstavila Robertina Zdjelar, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije. Naime, Koprivničko – križevačka županija je ujedno i predlagatelj korištenja informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u što bi se željele uključiti sve županije. S obzirom na to da je efikasnost rada javne uprave zajednički cilj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ova inicijativa znatno bi ubrzala postojeće procese.

IMG_5336Ured za udruge je koordinacijsko tijelo s razvijenim informacijskim sustavom za praćenje dodjele financijskih sredstava, a obaveza županija je slati godišnja izvješća o isplaćenim sredstvima za financiranje projekata i programa udruga nacionalnoj razini. Zahvaljujući Uredu za udruge, djelotvorno upravljanje sadržajem informacijskog sustava za ustrojavanje i vođenje baza podataka vezanih uz praćenje financiranja programa i projekata, usklađivanje načina na koji ih koriste sva tijela državne uprave, kao i osiguravanje javnosti podataka sadržanih u informacijskom sustavu, provodi se sukladno zahtjevima funkcionalnosti koje koordinira upravo sam Ured.

Vesna Lendić Kasalo pojasnila je mogućnosti koje postoje da se stvori zajednički integrirani sustav, ali i ukazala na potrebu da se županije općenito uključe u promoviranje što efikasnijeg praćenje raspodjele javnog novca. Primjere dobre prakse podizanja efikasnosti korištenjem informatičkih rješenja u Primorsko-goranskoj županiji iznio je Goran Petrc, pročelnik Ureda županije.

Zaključeno je kako će kratkim anketiranjem i mapiranjem interesa Ured za udruge i Hrvatska zajednica županija krenuti u osmišljavanje najboljeg rješenja koje bi pojednostavilo provedbu procesa, ali i omogućilo znatno transparentnije upravljanje javnim novcem.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.