Koprivničko-križevačka županija među prvima u Hrvatskoj građanima omogućila uslugu kartičnog plaćanja upravnih pristojbi i naknada

Kako bi se građanima osigurala brža i efikasnija rješenja u administrativnim procesima, županije su u sklopu preuzimanja poslova bivših ureda državne uprave digitalizacijom javne uprave povećale efikasnost usluga dostupnih u jedinicama regionalne samouprave. Koprivničko-križevačka županija je tako među prvima u Hrvatskoj građanima omogućila uslugu elektroničkog i kartičnog plaćanja upravnih pristojbi i naknada kroz uslugu e-Pristojbe unutar platforme e-Građani koja trenutno broji preko milijun korisnika.

Za  korisnike usluga to znači da više ne moraju morati kupovati biljege na kisocima  već će sve pristojbe moći platiti karticom na šalterima u Županiji ili matičnim uredima u kojima su instalirani terminali za beskontaktno plaćanje“, kazao je župan Darko Koren.

Uz kartično plaćanje na šalterima Koprivničko-križevačke županije, usluga e-Pristojbe omogućava da se cjelokupni iznos usluge uplati i putem računala pri čemu se  generira „kod“ koji se poništava realizacijom usluge na šalteru Županije. „Ovo će stanovnicima Koprivničko-križevačke županije omogućiti da sve usluge konzumiraju i iz udobnosti vlastitog doma“, pojasnio je župan.

Trenutno su u funkciji Matični uredi i pisarnice u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu, aktiviran je Matični ured Drnje, a uredi Kloštar Podravski i Virje će biti aktivirani prema rasporedu. Korisnici mogu platiti pristojbe Ministarstva uprave (matičarstvo, obrt i registar udruga) dok će ostale pristojbe (gospodarstvo i graditeljstvo) prema  planu biti realizirane do kraja godine.

Sustav e-Pristojbe korisnicima omogućit će jednostavno elektronsko plaćanje  ostalih tipova pristojbi  poput sudskih, javnobilježničkih, turističkih te ostalih koje su se do sada uplaćivale odlaskom u banku ili poštu te prilaganjem uplatnih potvrda. Sustav će dodatno biti unaprjeđen implementacijom usluga e-Nautika te Jedinstvena informacijska točka i e-Katastar infrastrukture (JIT) i (HR-KI) u sustav e-Građani. Korisnicima će se tako  omogućiti da jednom uplatom plate ukupnu cijenu usluge koja će putem sustava biti distribuirana na dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda s iznosom od 50.823.857 kuna, nositelj je Ministarstvo uprave dok je partner FINA uz podršku Hrvatske zajednice županija.

 

Služba ureda župana