Koprivničko-križevačka županija izradila studiju uvođenja energetski održive rasvjete na školskim igralištima

S ciljem poticanja bavljenja sportom i rekreacijom stanovnika sa područja devet naselja u 9 jedinica lokalne samouprave izrađena je „Studija uvođenja energetski održive rasvjete na školskim igralištima u Koprivničko – križevačkoj županiji“ koju je izradila Regionalna energetska agencija Sjever. U Studiji je predložena modernizacija te izgradnja nove rasvjete na školskim igralištima korištenjem LED tehnologije uz napajanje iz autonomnog fotonaponskog sustava.
Županija je prepoznala školska igrališta kao mjesto druženja te različitih društvenih i sportskih aktivnosti, ne samo djece i mladih, već i odraslih. Međutim, nepostojanje adekvatne rasvijetljenosti ove prostore čini neupotrebljivima upravo u vrijeme kada su najpotrebniji i najugodniji za korištenje.
Uvidom u postojeće stanje sustava rasvjete školskih igrališta utvrđeno je da postoji značajan prostor za unapređenje u smislu energetske učinkovitosti i svjetlotehničkih zahtjeva. Postojeća rasvjeta školskih igrališta ne zadovoljava svjetlotehničke parametre propisane odgovarajućom normom, a uz to odlikuju ju i relativno neefikasna rasvjetna tijela. Uvođenjem LED tehnologije direktno se utječe na smanjenje potrošnje električne energije, a instalacijom sustava napajanja rasvjete iz obnovljivih izvora energije osigurava se potpuno izbjegavanje troškova električne energije koji su se pokazali značajnom preprekom u korištenju rasvjete na lokacijama gdje ona i sada postoji.
Implementacija autonomnog solarnog sustava rasvjete zahtjeva značajne financijske resurse ( 1,3 milijuna kuna) za koje postoji mogućnost financiranja iz izvora sredstva fondova (FZOEU u intenzitetu do 80%). Uštede energije nisu ključni parametar za donošenje odluka jer Županija nalazi da je na prvom mjestu sigurnost i mogućnost aktivnog korištenja slobodnog vremena u večernjim satima na igralištima osvijetljenim iz obnovljivih izvora energije.
Po objavi budućih natječaja u 2016. godini Koprivničko križevačka županija uskladiti će svoje izvore u Proračunu, te kandidirati za dodjelu bespovratnih sredstava sa kojima ovaj projekt ostvariv.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju