Održana konferencija „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Zagrebu 31. ožujka 2016. uvodnu konferenciju u sklopu projekta IPA 2012 „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“. Svrha projekta je osigurati preduvjete za aktivnu participaciju predstavnika, vijeća i koordinacija nacionalnih manjina u provedbi praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske.

Pozvanima se obratio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr. sc. Branko Sočanec te Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH kao i predstavnici Projektnog tima.

Uime Koprivničko-križevačke županije konferenciji je prisustvovao zamjenik župana Ivan Pal, ujedno i predsjednik Županijske koordinacije za ljudska prava i Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove te Franjo Horvat, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Zamjenik Pal aktivno je sudjelovao u radu konferencije ponovo ukazavši na problematiku dvojbenog pravnog statusa predstavnika nacionalnih manjina koji zahtjeva hitnu izmjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Naime, župan Darko Koren uputio je krajem siječnja ove godine Vladi RH, Ministarstvu uprave i Savjetu za nacionalne manjine, kao i svih zastupnicima u Hrvatskom saboru koji zastupaju interese nacionalnih manjina, inicijativu za jasnije uređenje statusa predstavnika pojedinih nacionalnih manjina, sve usred dvojbenosti u djelovanju na koje su naišli županijski čelnici prilikom svakodnevne komunikacije s predstavnicima i vijećima nacionalnih manjina zastupljenima na području naše Županije.

Koprivničko-križevačka županija još je jednom istaknuta kao pozitivan primjer jedinice područne samouprave koja cjelovito i učinkovito ostvaruje zaštitu ljudskih prava te provodi mjere za poboljšanje i olakšavanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu, uz želju da se očuva njihov identitet, kultura i tradicija.

Služba ureda župana