Koprivničko – križevačka županija inicirala: „Izmjenom Pravilnika omogućiti ravnopravno zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Na inicijativu Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska zajednica županija zatražila je izmjenu Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Točnije, traži se izmjena u dijelu članka 1.a kojim su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi izuzeti iz mogućnosti primjene i ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Hrvatska zajednica županija uvjerena je kako bi se osobe s invaliditetom uklopile u radne sredine kao što su već spomenuta tijela te na taj način primjenjivala u praksi svoja stečena stručna znanja.

Pozitivan primjer koji ide u prilog tezi je iskustvo s polaznikom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, geotehničke struke, koji se obzirom na invaliditet lako uklopio u radnu sredinu Koprivničko-križevačke županije i ostvario vrlo uspješan Program stručnog osposobljavanja za rad koji ne bi mogao ostvariti u privatnom sektoru zbog specifičnosti struke koja iziskuje u većem dijelu terenski rad i rad na gradilištu.

Kako je u Republici Hrvatskoj doneseno odgovarajuće zakonodavstvo koje potiče zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te drugim oblicima rada utvrđenim zakonom i drugim propisima, Zajednica je predložila da se članak 1.a ukine i na taj način omogući ravnopravno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.