Koprivnički vatrogasci otputovali na četvrtu smjenu u sklopu redovne dislokacije na Brijunsko otočje

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak 25. srpnja  djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica upućeni su na četvrtu smjenu redovnih dislokacija na Brijunsko otočje.

Za potrebe osiguranja Velikog Brijuna upućena su četiri vatrogasca iz JVP Koprivnica, dva vatrogasca iz DVD-a Željezničar i Novačka će osiguravati otok Mali Brijun, dok su na otok Vangu upućena dva pripadnika DVD-a Starigrad.

Na Velikom Brijunu nalazi se interventno vatrogasno vozilo (autocistrena) opremljeno pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima, a na Malom Brijunu nalazi se vozilo Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice opremljeno radio stanicom.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu. Četvrta smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i  prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna ove godine.

Služba ureda župana