Koprivnički Košarkaški klub osoba s invaliditetom nastupio na 15. Festivalu jednakih mogućnosti

Košarkaški klub osoba s invaliditetom „Koprivnica“ po prvi puta sudjelovao je na 15. Festivalu jednakih mogućnosti koji se održao na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Koprivnički košarkaši Matija Pavo, Mirjana Horvat, Leo Smolak, Filip Vlahović te Dejan Domitrović sudjelovali su u izvedbi ulične košarke u kolicima prilikom čega im je protivnički tim bio Košarkaški klub invalidaZagreb“.

Sudjelovanjem na Festivalu, Košarkaški klub osoba s invaliditetom “Koprivnica”  nastavio je sa ostvarivanjem svojeg cilja senzibilizacije javnosti prema osobama s invaliditetom te promocijom sporta, konkretno košarke u kolicima.

Služba ureda župana