Koprivnička i križevačka knjižnica na natječaj Ministarstva kulture i medija prijavile projekte vrijedne 6,2 milijuna kuna

Uspješnom suradnjom koprivničke Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ kao nositelja te Županije i Grada Koprivnice kao partnera, prijavljen je projekt „Na kotačima čitam i nove svjetove otkrivam“ vrijedan 3.989.520,80 kuna na natječaj „Čitanjem do uključivog društva“ koji je raspisalo Ministarstvo kulture i medija. Na isti je natječaj prijavljen i projekt „Pokrenimo čitanje u potkalničkom kraju“ vrijedan 2.226.491,19 kuna, gdje je nositelj križevačka Gradska knjižnica „Franjo Marković“, dok su Županija i Grad Križevci partneri. Projektne aktivnosti za oba projekta provodit će se 24 mjeseca.

Stručnu pomoć u pripremi ovih projekata pružila je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ odobrenog za financiranje u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Glavna aktivnost projekta „Na kotačima čitam i nove svjetove otkrivam“ na nabava bibliobusa za koprivničku knjižnicu kojim će se unaprijediti knjižnične usluge, a od ostalih aktivnosti provodit će se pričaonice, trajna posudba malih mobilnih knjižnica, kreativna nastava, edukacije o važnosti čitanja te gostovanja raznih predavača. Glavna je svrha projekta jačanje individualnih sposobnosti građana iz ruralnih područja poticanjem čitanja koje doprinosi razvijanju znanja i vještina, a spomenimo i kako koprivnički bibliobus pokriva područje od 17 općina.

U sklopu projekta „Pokrenimo čitanje u potkalničkom kraju“ planirana je nabava bibliokombija kojim će se unaprijediti usluge križevačke knjižnice te omogućiti stanovnicima iz udaljenijih i ruralnih područja potkalničkog kraja lakši pristup knjigama. Bibliokombi će pokrivati područje od tri općine, a od ostalih aktivnosti su planu su inkluzivne radionice, pričaonice, književni susreti i predstave, čime će se povećati razine socijalne uključenosti i čitalačkih kompetencija, posebno kod djece, mladih, starijih, nezaposlenih te osoba s invaliditetom.

Od početka 2015. godine pokrivenost Koprivničko-križevačke županije uslugama narodnih knjižnica iznosi 100%  jer stanovnici u svim jedinicama lokalne samouprave (tri grada i 22 općine) imaju mogućnost korištenja usluga narodne knjižnice (bilo stacionirane ili pokretne). Koprivničko-križevačka županija jedna je od samo dvije županije u Hrvatskoj (uz Sisačko-moslavačku i Grad Zagreb) u kojoj su knjižničnom uslugom narodne knjižnice 100% pokrivene sve jedinice lokalne uprave, a u tome se uspjelo upravo zahvaljujući organizaciji rada kroz dvije službe pokretne knjižnice, organizirane uz knjižnice u Koprivnici i u Križevcima, za što Županija godišnje izdvaja 250 tisuća kuna.

Važno je spomenuti i kako, po ostvarenim rezultatima, narodne knjižnice predstavljaju jedan od najuspješnijih organiziranih sustava koji djeluju na županijskoj razini, u koji je učlanjeno čak 13% stanovništva Županije (podatci iz 2019. godine). Ukupno djeluje pet narodnih knjižnica (od čega tri gradske) te dvije bibliobusne službe, a kroz osiguravanje pristupa informacijama i kulturi, sadržajima potrebnima za formalno i neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje, poticanje čitanja od najranije dobi i druge usluge, značajno se podiže ukupna kvaliteta života građana ovog područja.

Služba ureda župana

Foto: KKŽ, GK “Franjo Marković”