Konstituirano Vijeće romske nacionalne manjine

U prostorijama Županije, 2. srpnja u četvrtak održana je konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Sjednici su prisustvovali župan Darko Koren, njegov zamjenik Ivan Pal i viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač.
Sjednicu je otvorio župan Koren kao ovlašteni predstavnik Vlade Republike Hrvatske te uvodno uputio čestitke izabranim članovima Vijeća. Nakon utvrđivanja kvoruma i prihvaćanja dnevnog reda vođenje sjednice preuzeo je član Marijan Oršoš. Predsjedavatelj Oršoš podnio je izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća: „Od ukupno 426 birača pripadnika romske nacionalne manjine upisanih u popis birača glasovalo je 139 birača odnosno 32,62 posto, od čega je utvrđeno 126 važećih glasačkih listića odnosno 90,65 posto“. U vijeće romske nacionalne manjine Koprivničko – križevačke županije izabrani su: Franjo Horvat, Goran Popadić, Enis Horvat, Danijel Oršuš, Zvonko Horvat, Goran Balog, Zlatko Bogdan, Zoran Bogdan, Ivan Horvat, Zoran Horvat, Alen Balog, Milorad Bogdan,Dražen Horvat, Stevo Horvat,Danijel Ignac,Marijan Oršoš, Radovan Oršoš, Dragica Horvat, Ljubo Horvat, Renato Horvat, Slađana Horvat, Zoki Horvat, Božidar Oršoš, Željko Oršoš i Nedeljko Oršoš. Nakon provođenja postupka predlaganja kandidata, tajnim glasovanjem za predsjednika Vijeća izabran je Franjo Horvat iz Đurđevca, a za zamjenika Danijel Oršoš iz Peteranca.
Na kraju sjednice Župan je izrazio zadovoljstvo zbog uspješnog konstituiranja Vijeća te izabranom predsjedniku i članovima zaželio uspješan rad uz podršku županijskih stručnih službi.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.