Konstituirano Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije

Danas je u prostorijama Županijske uprave održana konstituirajuća sjednica Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije, koju je vodila predsjednica Vesna Peršić Kovač. Sjednici su prisustvovali i župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek te suradnica Barbara Domović.

Nakon što je dosadašnjem sazivu Kulturnog vijeća istekao mandat, raspisan je Javni poziv za predlaganje članova županijskog Kulturnog vijeća koji je bio objavljen 5. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici Županije. Sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije, po isteku roka za podnošenje prijedloga, župan je na temelju prispjelih prijedloga imenovao predsjednicu i članove Kulturnog vijeća. Članovi Kulturnog vijeća su kulturni djelatnici i umjetnici iz svih područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim radom, dostignućima i poznavanjem problema vezanih za provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Župan Koren čestitao je predsjednici i članovima Kulturnog vijeća, dodavši kako su svojom stručnošću i kompetentnošću te dugogodišnjim iskustvom u području kulture zasigurno zavrijedili ove pozicije. Također je naglasio važnost suradnje Kulturnog vijeća, kao savjetodavnog tijela, sa Županijom i to prvenstveno na očuvanju kulturnih vrijednosti i razvoju kulture naše županije. Na kraju im je zaželio mnogo uspjeha u radu, na dobrobit svih onih koji djeluju u kulturi, ali i na korist cijele zajednice u kojoj kultura zauzima istaknuto mjesto.

U županijsko Kulturno vijeće imenovani su Nikola Cik, Ivanka Ferenčić Martinčić, Danijela Petrić i Martina Zdilar Sertić. Predsjednica Peršić Kovač zahvalila je na povjerenju te dodala kako ih čeka odgovorna i kreativna zadaća.

Kulturno vijeće savjetodavno je tijelo za obavljanje stručnih poslova iz područja kulture i umjetnosti, a osnovano je za sva područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, a posebno za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije. Stručne, administrativne i druge poslove za Kulturno vijeće obavlja Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije.

Nakon konstituiranja, članovi Kulturnog vijeća raspravljali su o smjernicama i aktivnostima u 2022. godini te im je dana informacija o Programu javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije. Da podsjetimo, trenutno su u tijeku natječaji za sufinanciranje programa i projekata ustanova, udruga i ostalih iz područja kulture za 2022. godinu, s rokom podnošenja prijedloga do 31. ožujka.

 

Služba ureda župana