Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta provela postupak otvaranja ponuda

Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, predvođena predsjednikom i zamjenikom župana Darkom Sobotom, u četvrtak, 14. veljače provela je postupak otvaranja ponuda za javni natječaj za davanje zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj VI/123 – „Hampovica“.

Za zakup prava lova za lovište „Hampovica“  pristigle su tri ponude koje su ispunile uvjete natječaja. Sukladno propisima Zakona o lovstvu i uvjetima natječaja kao najpovoljnija je izabrana ponuda LU „Prepelica“ Đurđevac sa najvećom ponuđenom cijenom naknade prava lova.

Što se tiče daljnjih aktivnosti, Komisija će županu Darku Korenu uputiti prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju koje će župan donijeti Odluku o davanju zakupa prava lova te potpisati ugovor.

Služba ureda župana