Kineska delegacija u posjetu Županiji

S ciljem jačanja međunarodne gospodarske suradnje i razmjene informacija o elektromobilnosti, kineska je delegacija iz udruženja Chinese Southeast European Business Association (CSEBA) obišla jedan od auto salona na području Koprivnice, gdje ih je dočekao i župan Darko Koren.

Nakon obilaska auto salona i djelatnosti u njegovom sastavu, nastavljen je sastanak na kojemu su predstavljene daljnje mogućnosti suradnje, kao i turistički i kulturni potencijali Koprivničko-križevačke županije, a kineska je delegacija izrazila zadovoljstvom viđenim, kao i velikim investicijskim potencijalom ovog kraja.

Udruženje CSEBA ima otvoren ured u Zagrebu, a u svom djelovanju orijentirani su na razvoj infrastrukture, komercijalnih, ulagačkih i razvojnih projekata.

Služba ureda župana