Kava s novinarima

Župan Darko Koren u četvrtak 3. listopada 2013. u 10,00 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije (Koprivnica, A. Nemčića 5), soba 28/I., organizira kavu s novinarima uz razgovor o aktualnostima u radu županijske uprave.