Kao pomoć poljoprivrednicima, Županija sufinancira projekt „Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa“

Kako bi pomogla poljoprivrednicima u sastavljanju krmne smjese za proizvodnju, Županija sufinancira projekt „Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa“ Vijeća za istraživanja u poljoprivredu u iznosu od 12.000,00  kuna iz Aktivnosti A100089 Poticanje istraživanja i razvoj u poljoprivredi.

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je konačno izvješće o završetku projekta, dokaz da je projekt prihvaćen od Vijeća za istraživanja u poljoprivredi u Ministarstvu poljoprivrede, a poljoprivredni proizvođači i svi zainteresirani mogu pristupiti aplikaciji i kod kuće sastaviti krmnu smjesu za svoju proizvodnju.

Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a aplikaciji razvijenoj tijekom projekta može se pristupiti na internetskoj adresi http://agro-dev.fleksbit.eu/login

Nakon otvaranja ekrana za prijavu, potrebno je kliknuti na tekst „Prijava testnim korisnikom“, odabrati „Korisnik“ i kliknuti na zeleni okvir „Prijava“. Za korištenje aplikacije potrebno je imati instaliran program Excel koji se podešava prema uputama iz aplikacije.

Služba ureda župana