Kalinovačka OŠ stekla dijamantni status međunarodne Eko škole

Osnovna škola „Ivan Lacković Croata“ u Kalinovac nakon 15 godina, na prijedlog Udruge Lijepa naša, stekla je dijamantni status međunarodne Eko škole.

Ravnateljica Mirjana Bazijanec i učitelji OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac prisustvovali su godišnjoj svečanosti eko škola u Zagrebu, koja je održana u organizaciji Udruge Lijepa naša.

Ovom je prilikom je i Općina Kalinovac dobila posebnu plaketu kao izraz zahvalnosti za participiranje u troškovima ovog hvalevrijednog programa, širenju ekološke svijesti u Hrvatskoj te osiguranju bolje ekološke budućnosti.

Služba ureda župana