Javnu raspravu o zahtjevu i tehničko-tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja „Hartmann“ d.o.o.

Na temelju čl. 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 110/07), a u svezi odredbi čl. 277. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13), čl. 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” br. 64/08 i 67/09) i čl. 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

Javnu raspravu

O zahtjevu i tehničko-tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja „Hartmann“ d.o.o. Dravska b.b., Koprivnica

 

Cijeli tekst Obavijesti možete pročitati u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode