Javno izlaganje – Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološko rješenje RCGO Piškornica

Sutra, u srijedu, 24. kolovoza održat će se Javno izlaganje u sklopu

JAVNE RASPRAVE O ZAHTJEVU I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SZ HRVATSKE, PIŠKORNICA, KOPRIVNIČKI IVANEC.

Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije i nositelja zahvata koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima od strane javnosti. Izlaganje će se održati s početkom u 13 sati u Općini Koprivnički Ivanec u Društvenom domu.
Javna rasprava u sklopu koje se održava ovo izlaganje, traje do 8. rujna 2011. godine do kada je moguće izvršiti uvid u dokumentaciju Zahtjeva u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1., kao i Općine Koprivnički Ivanec.
 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša