Javni poziv za podnošenje Projekta prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska

26. ožujka 2009. godine raspisan je Javni poziv HUHR/0901 za podnošenje projekata u sklopu provedbe Programa IPA prekogranične suradnje Mađarske – Hrvatske 2007-2013.

Ukupna osigurana sredstva po javnom pozivu su 11.668.388,00 EUR.

Rok za podnošenje projekata je 24. lipnja 2009. godine.

Više o javnom pozivu možete pogledati na http://www.pora.com.hr/vijesti__.aspx?id=360

Sve upute, aplikacijski paket i drugi relevantni dokumenti dostupni su na: http://www.hu-hr-ipa.com.