Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 – Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2019. godini