Javni poziv – navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09, 12/09, 10/10, 7/11 i 6/12 – pročišćeni tekst) i točke V. Tekućeg projekta: T – 100014 poticanja navodnjavanja otvorenog poljoprivrednog zemljišta – mjerila i kriterija na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini, KLASA:320-01/13-01/39, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od  10. srpnja 2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

  JAVNI POZIV

za TEKUĆI PROJEKT: T – 100014

navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

 I.

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Tekućim projektom: T – 100016 poticanje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu – mjerila i kriterija na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini, KLASA: 320-01/13-01/39, URBROJ: 2137/1-05/06-13-01 od 10. srpnja 2013. s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

 II.

 Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju  nabaviti sustav za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Subvencionirati će se troškovi kupnje novog sustava za navodnjavanje u iznosu od 15%, a maksimalno 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva nabavne vrijednosti sustava za navodnjavanje;
  3. Potrebno je priložiti račun o kupnji sustava za navodnjavanje;
  4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  5. Zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu podnosi se jednom godišnje.

III. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1.  Obrazac zahtjeva «T-100014»;
  2. Kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu;
  3. Dokaz o uplati računa/ovjereni virman;
  4. Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  5. Kopija osobne iskaznice.

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

 Zahtjev se podnosi do 31.12.2013. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica – www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100014»

 Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.   

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju navodnjavanja otvorenog poljoprivrednog zemljišta.

 VI. 

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, web stranici: www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-138.

KLASA:   320-01/13-01/39
URBROJ: 2137/1-05/06-13-02
Koprivnica,  10. srpnja  2013.

  ŽUPAN: Darko Koren, ing. građ.