Javni poziv – Kontrola zemljopisnog porijekla vina na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije» broj 08/09.,12/09., 10/10., 7/11. i 6/12.-pročišćeni tekst) i točke V tekućeg projekta: T – 100018 Poticanje kontrole zemljopisnog porijekla vina – mjerila i kriteriji na području Koprivničko –križevačke županije u 2013. godini, KLASA:320-05/13-01/2, URBROJ:2137/1-05/06-13-1 od 15. srpnja 2013. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100018
KONTROLA ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA VINA

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

I.   

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu sa Tekućim projektom: T – 100018 poticanje kontrole zemljopisnog porijekla vina mjerilima i kriterijima na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini, KLASA:320-05/13-01/2, URBROJ:2137/1-05/06-13-1 od 14. veljače 2013. godine, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije dostave svoje zahtjeve.

II.  

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 

 1. Pravne i fizičke osobe, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije,
  1. Subvencionirati će se troškovi provođenja postupka kontrole zemljopisnog porijekla vina u 100% iznosu i analiza  vina s kontroliranim zemljopisnim porijeklom bez PDV-a,
  2. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina,
  3. Zahtjev za subvencioniranje kontrole zemljopisnog porijekla vina podnosi se jednom godišnje.

 III. 

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1.  Obrazac zahtjeva «T-100018»;
 2. Kopija računa ovlaštene ustanove za kontrolu zemljopisnog porijekla vina i analizu vina s zemljopisnim porijeklom u 2013. godini;
 3. Kopija uplatnice o plaćenoj upravnoj pristojbi za izdavanje rješenja o označavanju vina s geografskim porijeklom, odnosno kopija računa za analizu vina s zemljopisnim porijeklom;
 4. Dokaz o uplati računa/ovjereni virman;
 5. Kopija rješenja u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina.

 IV.

 Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 31.12.2013. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje kontrole zemljopisnog porijekla vina i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam

Nemčićeva 5

48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100018»

 

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 V.   

Rješenje o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju kontrole zemljopisnog porijekla vina.

VI. 

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr, i telefon 658-138.

 

  ŽUPAN
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-05/13-01/2
URBROJ:2137/1-05/06-13-2
Koprivnica, 15. srpnja 2013.

 ŽUPAN: Darko Koren, ing.građ.