Javni poziv – Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u sunčeve toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj7/13) i točke V. Tekućeg projekta: T 100026 Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u sunčeve toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti – mjerila i kriteriji na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini KLASA:310-34/13-01/1, URBROJ:2137/1-04/09-13-1 od 29. kolovoza 2013. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100026

Financijska potpora fizičkim osobama za investicije u sunčeve toplinske sustave i ostale mjere energetske učinkovitosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Predmet Javnog poziva

I. 

Predmet ovog Javnog poziva je financijska potpora fizičkim osobama za investicije u nabavu i ugradnju sustava za korištenje OIE (u daljnjem tekstu OIE) za kućanstava (solarnih kolektorskih sustava i kotlovskih sustava na biomasu) na području Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini.

Ukupni troškovi opreme i ugradnje sustava za korištenje OIE u kućanstvima biti mogu biti sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima – potporom u iznosu od 50% (od toga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost snosi 40% troškova i Koprivničko-križevačka županija 10% troškova), odnosno do najvećeg iznosa od 15.000,00 kn po kućanstvu uključujući PDV. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme i sustava za korištenje OIE.

Pod sustave za korištenje OIE u ovom Javnim pozivom smatraju se isključivo:

a)    solarni kolektorski sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoje od sljedećih komponenti:

  • solarnog kolektora;
  • toplinskog spremnika;
  • potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

b1) sustav kotlova na pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od sljedećih komponenti:

  • kotla na pelete, spremnika peleta i toplinskog spremnika PTV;
  • potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, plamenik, pužni vijak za dobavu peleta, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta);

b2) sustav pirolitičkih kotlova za grijanje i pripremu potrošne tople vode koji se sastoji od sljedećih komponenti:

  • pirolitičkog kotla i toplinskog spremnika PTV;
  • potrebne ugradbene opreme (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta);

Javni poziv u cijelosti