Javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“

Na temelju članka 29. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09. i 14/14.), članka 2. točke 3. Odluke o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog natječaja, kriterija vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“ na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/15) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“, KLASA: 323-01/15-01/7, URBROJ: 2137/1-03/17-15-5 od 12. svibnja 2015. godine, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“

1. Davatelj zakupa:
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Postupak i uvjeti javnog natječaja, te kriteriji vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“ utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog natječaja, kriterija vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“ na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odluka) („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/15).

Cijeli javni natječaj možete vidjeti OVDJE.

Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta
na području Koprivničko-križevačke županije

KLASA: 323-01/15-01/7
URBROJ: 2137/1-03/17-15-6
Koprivnica, 12. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Darko Sobota, ing.polj., v.r.

Izmjena broja žiro-računa Proračuna Koprivničko-križevačke županije za uplatu pologa jamčevine u iznosu 50% od početne cijene lovozakupnine

U Javnom natječaju za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – „Koprivnica 3“ KLASA: 323-01/15-01/7, URBROJ: 2137/1-03/17-15-6 od 12. svibnja 2015. godine, objavljenom 15. svibnja 2015. godine u Glasu Podravine i Prigorja, u točki 3.2 broj žiro-računa Proračuna Koprivničko-križevačke županije mijenja se i glasi:

„ HR2123860021800006000”.