Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš – povećanje kapaciteta farme na ukupni kapacitet od 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci, nositelja zahvata OPG Adriano Đuranec, Donji Dubovec

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš  („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) te Odluke  Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 15. prosinca 2015. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
o  STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ
povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja  na ukupni
kapacitet 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci,
nositelja zahvata OPG Adriano Đuranec, Donji Dubovec

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš – povećanje kapaciteta farme na ukupni kapacitet od 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci, nositelja zahvata OPG Adriano Đuranec, Donji Dubovec možete pročitati u privitku.