Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode obilježava godinu ptice bregunice

Jedna od najugroženijih vrsta ptica duž Drave u Republici Hrvatskoj, bregunica proglašena je hrvatskom pticom 2016. godine, a kako bi se pridonijelo očuvanju te ugrožene i rijetke vrste i njenih prirodnih staništa Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provest će raznovrsne aktivnosti.

Glavne aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji bit će vezane uz rijeku Dravu, a u suradnji s WWF-om u blizini Sigeca i Donje Dubrave već su dijelom provedene aktivnosti čišćenja i pripreme ključnih lokacija potrebnih za dolazak i gniježđenje bregunica u koje su se uključili brojni ljubitelji prirode.

U sklopu projekta „Zaštita Europske linije života – uspostava Prekograničnog rezervata biosfere duž Mure, Drave i Dunava“ provest će se brojne edukativne aktivnosti osnovnoškolske djece iz Koprivničko-križevačke, Međimurske, Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije vezane uz čuvanje bregunice.

Predavanja će održati stručnjaci ornitolozi, a u okviru terenskih aktivnosti planiran je jednodnevni zajednički odlazak na lokacije gdje obitava kolonija bregunica na Libanovcu i Jelkušu nakon čega je planirano i zajedničko druženje djece kroz razne aktivnosti.

Služba ureda župana