Javna rasprava – Studija utjecaja na okoliš na okoliš eksploatacije ugljikovodika na budućem eksploatacijskom polju „Severovci“, nositelja zahvata INA-Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb