JAVNA RASPRAVA – objedinjeni uvjeti zaštite okoliša postojećeg postrojenja farme purana Delovi, Općina Novigrad Podravski

Na temelju  članka 143, stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), članka čl. 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 114/08) te čl. 9. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek  za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

 

 JAVNU RASPRAVU
o  zahtjevu  i  tehničko-tehnološkom  rješenju  
za utvrđivanje  objedinjenih uvjeta  zaštite okoliša
postojećeg postrojenja farme purana delovi u
Općini Novigrad Podravski

Obavijest možete pročitati u privitku.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode