JAVNA RASPRAVA o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Svinjogojska farma Veliki Otok, Općina Legrad, operatera ARGUMENTUM VITAE d.o.o. iz Osijeka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) i članka 16., stavka 1.,3., i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) objavljuje

Obavijest o
JAVNOJ RASPRAVI

o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje Svinjogojska farma Veliki Otok (Općina Legrad, Koprivničko-križevačka županija), operatera ARGUMENTUM VITAE d.o.o. iz Osijeka

Cijelu obavijest i Stručnu podlogu možete vidjeti u privitku.

Upravni odjel za prostor uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode