Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2021.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2015.-2021. objavilo je javnu raspravu o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2021. na svojim stranicama www.mzoip.hr, odnosno poveznici http://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html.

Javnu raspravu koordinira i provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb.
Javni uvid i javna rasprava održava se od 21. rujna do 20. listopada 2015. godine.
Detaljnije podatke moguće je vidjeti u priloženim dokumentima.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode