Javna rasprava o Nacrtu III. Nacionalnog izvješća o provedbi Aarhuške konvencije

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim je internetskim stranicama objavilo nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) radi prikupljanja mišljenja javnosti tijekom  javne rasprave koja traje 30 dana zaključno do 23. studenog.

Priloge i komentare na ovaj dokument moguće je poslati elektroničkim putem na e-mail branka.pivcevic-novak@mzoip.hr.

Nacrt III. Nacionalnog izvješća moguće je vidjeti ovdje.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode