Izvještaj županijskog Stožera o stanju u 18 sati

Situacija u Drnju je trenutno stabilna, a vodostaj Drave kod Botova u 18 sati iznosio je 560 cm, dok je u 10 sati bio čak 578 cm.

Načelnik županijskog stožera za zaštitu i spašavanje Ivan Pal izvijestio je kako Mura u čitavom svojem toku pada, a Drava se regulira s branom na hidroelektrani. Dotok Mure u Dravu ovisi isključivo od reguliranja hidroelektrane, a onog trenutka kada Mura znatnije padne vjerojatno će se morati više ispuštati, ali ne toliko da bi se ugrozilo ovo naše područje. Prema prognozama struke koju slušamo u Stožeru, situacija ne bi trebala biti lošija, već može biti samo bolja. Prema posljednjim podacima o vodostaju Drave, vidljivo je da se situacija stabilizira.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.