Izvještaj o djeci i mladima s poremećajima u ponašanju (maloljetničkoj delinkvenciji) na području Koprivničko-križevačke županije

Planom rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 17/09) predviđeno je (točka 32.) da se vijećnici Županijske skupštine upoznaju s problematikom poremećaja u ponašanju djece i mladih na području županije.

Vijećnici Županijske skupštine razmotrili su  izvještaj koji je izradio Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u skladu sa svojim mogućnostima i raspoloživim podacima, te ga prihvatili 2. srpnja 2010. godine na 8. sjednici Županijske skupštine.

Izvještaj o djeci i mladima s poremećajima u ponašanju (maloljetničkoj delinkvenciji) na području Koprivničko-križevačke županije