Izvješće o tržištu nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke II. Rješenja o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, izuzev područja Grada Koprivnice („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15 i 5/16) Procjeniteljsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije na 2. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
 o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije
u 2016. godini KLASA: 940-01/17-01/1, URBROJ: 2137/1-05/101-17-5 od 12. lipnja 2017. godine.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III.

Izvješće će se objaviti na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

KLASA: 940-01/17-01/3
URBROJ: 2137/1-05/06-17-3
Koprivnica, 19.lipnja 2017.

Predsjednik:
Miran Peršinović v.r.

Izvješće možete vidjeti OVDJE.