Izvješće o stanju zaštićene graditeljske baštine na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini

Planom rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2009. godinu, kao i temeljem članka 4. stava 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03 i 87/09), predviđena je izrada dokumenta u svrhu sustavnog praćenja stanja kulturnih dobara na području svih jedinica lokalne samouprave i ugraditi ih u prostorno-plansku dokumentaciju.

Prikupljeni podaci će se razvrstavati prema skupinama sa ciljem vođenja baze podataka o svakom kulturnom dobru pojedinačno, što preciznijeg uvida u stanje svake građevine koja je zaštićena od strane Konzervatorskog odjela Zagreb i Bjelovar ali i onih građevina koje imaju vrijednost dobra od lokalnog značaja.

Valorizacijom zatečenog stanja kulturnih dobara stvaraju se prioriteti za zaštitu i očuvanje, te poduzimanje mjera i radova nužnih za očuvanje spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene kulturnog dobra.

Izrada Izvješća povjerena je Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u prvoj fazi Izvješća je obradio stanje zaštićene graditeljske baštine a nastavit će u daljnjim izvješćima obrađivati stanje ostalih zaštićenih kulturnih dobara na području Koprivničko-križevačke županije.

Izvješće o stanju zaštićene graditeljske baštine na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini prihvaćeno je 2. srpnja 2010. godine na 8. sjednici Županijske skupštine.  

Izvješće o stanju zaštićene graditeljske baštine na području Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini