Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj Koprivničko-križevačka županija proveo je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave radova rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Sveti Petar Orehovec.

Poziv na savjetovanje objavljen je zajedno sa prijedlogom dokumentacije o nabavi (uključujući troškovnik i projektnu dokumentaciju), 14. travnja 2017. godine na internetskoj stranici naručitelja a rok za dostavu prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata bio je 24. travnja 2017. godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja gospodarski subjekti nisu uputili prijedloge  i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi ili njezine sastavne dijelove.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu