Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije koje je izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u  lipnja 2010. godine donosi se kao izvršenje 24. točke Plana rada Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu.

Na temelju članka 10., stavka 4. Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04, 111/06, 110/07, 60/08. i 87/09) nadležno upravno tijelo dužno je do 31. svibnja tekuće godine podnositi Županijskoj skupštini Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom županijskog područja, naročito o izvršenju utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. Izvješće mora uključivati i podatke o realizaciji regionalnog sustava gospodarenja otpadom u pogledu organizacijsko-tehnološkog, dokumentacijskog i financijskog izvještaja. Usvojeno Izvješće nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje i Agenciji za zaštitu okoliša.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije prihvaćeno je 2. srpnja 2010. godine na 8. sjednici Županijske skupštine.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije