Izrada Županijske razvojne strategije- održana četvrta radionica

U petak, 11. siječnja 2011. godine u prostorima HGK Županijske komore Koprivnica u organizaciji PORE Razvojne agencije održana je četvrta po redu radionica u okviru izrade Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije.

Tema radionice bila je prezentacija rada ex ante evaluatora i prezentacija prvih nalaza evaluacije, a vezano uz pripremu Osnovne analize koju su izrađivali članovi Radne grupe, te razrada ciljeva i prioriteta Županijske razvojne strategije.

Radionici su prisustvovali članovi Radne grupe zaduženi za izradu Županijske razvojne strategije, zatim predstavnice Koordinatora izrade ŽRS iz PORE Razvojne agencije i predstavnica ex ante evalulatora koja je zadužena za evaluaciju Županijske razvojne strategije tijekom i neposredno prije završetka njene izrade.

Nakon prezentacije komentara na dosadašnji materijal Osnovne analize od strane ex ante evaluatora, članovi Radne grupe razrađivali su viziju, te ciljeve i prioritete Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije.

Slijedeći korak u daljnjoj izradi Županijske razvojne strategije je razrada mjera i svih pripadajućih priloga koji čine sastavni dio Strategije.

 PORA Razvojna agencija