Izmjene i dopune javnog poziva za Aktivnost: A – 100031 Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 4/15, 9/15 i 12/15), članka 3. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14, 2/15 i 9/15), Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-13 od 26. studenog 2014), Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-10, od 05. svibnja 2015., II Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/16-15-21, od 29. rujna 2015.), i III Izmjene i dopune Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/16-15-27 od 26. studenoga 2015.) Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
ZA AKTIVNOST: A – 100031
POLJOPRIVREDNA I TURISTIČKA DOGAĐANJA
ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

I.

Članak IV. mijenja se i glasi „Zahtjev se podnosi do 30. prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a zahtjev za subvencioniranje poljoprivrednih i turističkih događanja dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju,
Nemčićeva 5,
48000 Koprivnica

s naznakom «A-100031»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.„

II.

Izmjena i dopuna javnog poziva za Aktivnost A–100031 Poljoprivredna i turistička događanja objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr).

KLASA: 334-01/15-01/1
URBROJ:2137/1-03/19-15-4
Koprivnica, 16. 12. 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ., v.r.