Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu

Na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19,) i članka 10. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/15., 12/15., 2/16., 4/16.-pročišćeni tekst, 19/17.,21/18. i 1/19.) Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 24.11.2020. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Koprivnicu