Izdano Rješenje za zahvat Podravska brza cesta, dionica: čvor Rasinja – čvor Koprivnica

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i  graditeljstva  je početkom ožujka  donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš zahvata izgradnje Podravske brze ceste na dionici od čvora Rasinja do čvora Koprivnica u dužini od približno 18,6 km, nositelja zahvata Hrvatskih cesta d.o.o. iz Zagreba, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša te uz program praćenja stanja okoliša. Detalje sadržaja Rješenja moguće je vidjeti ovdje.