Izdano Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za RCGO SZ Hrvatske, Piškornica

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  je na svojim službenim stranicama 15. veljače objavilo Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za RCGO Piškornica u  Koprivničkom Ivancu. Navedeni dokument je u privitku, a možete ga naći i na spomenutoj internet stranici Ministarstva.

Ana List, prof.biol.,
Voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode