Izdana dvojezična brošura Županijske turističke zajednice

Županijska turistička zajednica izdala je dvojezičnu brošuru (hrv.-eng.) Kalendar zbivanja 2009. s popisom priredbi i manifestacija koje će se tokom 2009. godine održavati na području Koprivničko-križevačke županije. Na ovaj način omogućeno je svim zainteresiranim posjetiteljima, ali i žiteljima županije, da na jednom mjestu mogu  među stotinjak događanja izabrati nešto za sebe. Brošura uz popis manifestacija i datume održavanja  sadrži i fotografije i kratak opis osam najvećih i najpoznatijih županijskih manifestacija. U brošuri je predstavljen i izuzetno uspješan projekt TZ KKŽ – velika uskršnja jaja koja su oslikana u maniri naive i koja će ove godine krasiti trgove europskih i hrvatskih gradova. Uz to u brošuri su i podaci o mogućnostima smještaja, muzejima, galerijama i etnografskim zbirkama, turističkim agencijama i ugostiteljskoj ponudi. Materijal će zainteresirani moći dobiti u turističkim zajednicama, agencijama, hotelima  a dijeliti će se i na sajmovima. Pogledati se može, kao i svi drugi materijali, na WEB stranicama TZKKŽ. Dizajn je djelo Studija Generalić iz Koprivnice. Naklada brošure je 3000 komada.